sponsors

Referencje Przykładowe

 

Renowacja Rurociągów Ciśnieniowych - Wodociąg

Nu Flow Polska pomyślnie przeprowadza pełną bezwykopową renowację rurociągów zabytkowej willi. Zaczynając od przyłącza wodociągu (studnia) koocząc na najbardziej oddalonym punkcie od wodociągu; renowacja polega na czyszczeniu i zabezpieczeniu całej infrastruktury wodnej – nie naruszając środowiska

Renowacja Rurociągów Ciśnieniowych - Centralne Ogrzewanie

Nu Flow Polska pomyślnie przeprowadza renowację instalacji C.O, od rozdzielaczy w węźle cieplnym po przez poziomy, piony i gałązki metodą w pełni bez-wykopową (nieinwazyjną) . Renowacja polega na czyszczeniu i zabezpieczeniu całej infrastruktury wodnej– nie naruszając środowiska.

Renowacja Kanalizacji Sanitarnej - Piony i poziomy

Nu Flow Polska pomyślnie przeprowadza nieinwazyjną renowację rurociągów kanalizacji sanitarnej na terenie Cinema City w Galeri Mokotów.

Renowacja Kanalizacji Sanitarnej - Renowacja przykanalików

Nu Flow Polska pomyślnie przeprowadza bezwykopową renowację rurociągów kanalizacji ogólnospławnej odprowadzających ścieki z Izby Przyjęd jak i Sterylizatornii

Renowacja Kanalizacji - Rękaw CIPP cisnieniowy

Nu Flow Polska pomyślnie przeprowadza bezwykopową renowację rurociągów zasilających hydrofonie ze studni głębinowej w obrębie Świątyni Sybilli w Ogrodzie Saskim